Sesongopning på Nordfjord Folkemuseum

15. juni startar sesongen på Nordfjord Folkemuseum.

- Det er allereie mange turistar som besøkjer det naturskjønne friluftsområdet vårt, men det er først no vi er klare til å opne husa for alle og set i gong med daglege guida omvisingar, seier avdelingsdirektør Anne Kristin Moe.

Fleire av dei 44 antikvariske bygningane som står rundt om i «Jølet» på Sandane er opne, og gir publikum eit innblikk i korleis dagleglivet utarta seg kring 1700 og 1900. Nytt av året er at innreiinga i fleire av husa er endra, for gjere det tydlegare korleis bu-skikkane endra seg frå ein periode til ein annan.

Sjå heimesida Nordfjord.museum.no for meir informasjon.

- Vi ynskjer også å ha nokre utvida tilbod. Aktivitetsdagane som vi har hatt tidlegare har vore særs populære, og vi håpar at dette framleis er noko som unge og gamle har lyst til å vere med på. Ein dag i månaden blir det aktivitetsdagar for heile familien.

Museet er ope frå 11-17 til og med 15. september. Omvisingane blir haldne kvar dag klokka 13.

Sesongen blir tjuvstarta med lansering av eit eige hefte om Holvikejekta. Og 14.-15. oktober blir det halde eit eige seminar om Nordfjordbåt. Denne sommaren er også siste sjans til å få med den noverande faste utstillinga inne. Den er open fram til 1. juli. Då museet vil gå i gang med eit omfattande arbeid med å lage ei ny fast utstilling.

Aktivitetar kvar månad

5. juli er det familiedag med ulike aktivtetar. 5. august er det livet på støylen som er i fokus, når museet inviterer til Støylsdag i samarbeid med andre aktørar. 10. september blir det skipa til draktseminar i samband med avslutning av drakt- og bunadsutstillinga «Frå folkedrakt til bunad i Nordfjord», som står til 15. september.


To helgar blir det også skipa til kunsthistoriekurs for born og vaksne. 22. juni mellom 11 og 13 er det kurs for born, medan det søndag 23. er kurs for dei vaksne. 12. og 13. august blir det skipa til liknande kurs, alle kursa blir haldne av Kathrine Svendsby.

10. november arrangerer museet lefsedag og julemarknaden blir 3. desember.

- Vi håpar at publikum vil møte opp på dei ulike arrangementet og håpar at det er noko for ein kvar smak. Mange av aktivitetane blir også organisert slik at det er lett for barnefamiliar å delta, seier Moe.

Publisert 12.06.2017

15. juni startar sesongen på Nordfjord Folkemuseum.

- Det er allereie mange turistar som besøkjer det naturskjønne friluftsområdet vårt, men det er først no vi er klare til å opne husa for alle og set i gong med daglege guida omvisingar, seier avdelingsdirektør Anne Kristin Moe.

Fleire av dei 44 antikvariske bygningane som står rundt om i «Jølet» på Sandane er opne, og gir publikum eit innblikk i korleis dagleglivet utarta seg kring 1700 og 1900. Nytt av året er at innreiinga i fleire av husa er endra, for gjere det tydlegare korleis bu-skikkane endra seg frå ein periode til ein annan.

Sjå heimesida Nordfjord.museum.no for meir informasjon.

 

Publisert 03.05.2017

Alle 8. klassingane i Gloppen fekk onsdag ein annleis skuledag i finveret. Då inviterte Midtre Nordfjord Turlag – UNG på Opptur. Les meir om den kjekke dagen til 8. klassingane i firdatidend.no

 

Publisert 29.03.2017
The Brazz Brothers og janistaren.jpg

2016 vart eit jubelår i kultursalen. Heile 21 000 personar var innom på dei 85 ulike arrangementa gjennom året. Dette er ein god vekst frå 2015 der det vart registert 15 500 fordelt på 65 arrangement.

 

Publisert 04.01.2017
Kongens Nei - scene

Besøkstala for kinoen er klare, og det var 3 færre på kino i 2016 enn i 2015.

 

   
Aktivitetskalendar for Gloppen Gloppen kommune Trivselshagen

Dagens bilete

Fotograf: Edvin-A Hugvik
Utsyn mot Sørstranda
Edvin-A Hugvik

Touristinformation

Redaksjon:
Gloppen kommune
E-post : servicetorget.gloppen@gloppen...