Publisert 31.10.2014
...med sola i handa...

Kvart år tek Telemarkforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommunar, fylker og regionar.

Gloppen er stolte over å vere så høgt oppe i denne kåringa. I år havna vi på 11. plass, dette er to plassar ned samanlikna med fjoråret. Men vi er den beste kommuna i Sogn og Fjordane, og samanliknar vi med resten av nordfjordkommunane er det Eid som er nest best, dei ligg på 48 plass totalt.

Røros skiller seg ut, og er best i landet for andre året på rad. Vi gratulerer Røros!

Publisert 30.10.2014
Kristin_Oygard_RadgjevarFysiskAktiviet.jpg

Korleis finn du motivasjonsknappen når livet gjer ei heilomvending? 

Frisklivssentralen arrangerer: Kveldsmøte på Gloppen Hotell torsdag 13.november 2014, kl 18.30-21.00.

Dette er ei forelesing om korleis du med enkle grep kan motiverast til å trene der du befinn deg i livet ditt. Det er små grep som skal til, og kvar bevegelse tel. Gevinsten får du i både kropp og sjel.

Publisert 30.10.2014
Gitarkvartett med konsertar til Sandane og Skei

 – Programmet er særs variert, og består av både arrangement og originale komposisjonar for gitarkvartett. Publikum vil få høyre spennande musikk som kan vekkje latter, er underfundig, og vemodig, seier representant for Griegakademiets Gitarkvartett, Thomas Schoofs Melheim.

Les meir om dette i firdatidend.no

Publisert 29.10.2014
Fossen på Sageflåten

Enorme nedbørsmengder har ført til flaum mange stader. Her er nokre bilete frå Gloppen i ettermiddagstimane tysdag...

firdatidend.no

Publisert 24.10.2014
kulturnatt_logo_farge

Programmet for Kulturnatt arrangementet i Gloppen fredag 14. november er no klart, og her vil det bli noko for einkvar smak.

Set av kvelden og få med deg dei delane av programmet som høver best for deg!

Publisert 24.10.2014
Kulturprisvinnar 2013 Ingemar Sårheim

Kven skal få kulturprisen for 2014?

Vi skal også i år dele ut Gloppen kommune sin kulturpris til personar eller grupper som merkar seg ut med sin kulturinnsats.

 

Har du framlegg til kven som bør få årets pris, må du kome med dette seinast 21. november i år

Publisert 23.10.2014
Heidi Aabrekk


Heidi Aabrekk fekk prisen som Årets gründerkvinne på Vestlandet for arbeidet sitt med Bravo-leiken, eit hjelpemiddel som skal motverke lese- og skrivevanskar for born opp til tre år. Prisen vart delt ut av Innovasjon Norge tysdag og er på 50.000 kroner.

Aabrekk går no vidare til landsfinalen i Oslo 18.november. Der møter ho fem andre regionvinnarar.

Gloppen kommune gratulerer Heidi med prisen!

Publisert 22.10.2014
NRK Sogn og Fjordane

I Breim barnehage i Gloppen er det ikkje berre ungar å halde styr på. Dei har nemleg eit heilt hønseri, og no har ein skokk med nye høns og to hanar flytta inn.

Les meir om dette her nrk sogn og fjordane

Publisert 22.10.2014
Kjell Helgheim og Maria Rosenlund Flølo

Mange lag og organisasjonar slit med å skaffe nok frivillige til aktivitetane sine. Slik er det for Gloppebua og Honnørkafeen midt i Sandane sentrum òg. No vonar eldsjelene som står på for å halde dei flotte tilboda i gang, at fleire vil gje dei ei utstrekt hand eller to.

Les heile artikkelen i firdatidend.no

Publisert 13.10.2014
Gloppen Frivillegsentral

Frå 01.01.2015 er det ledig 50 % fast stilling som dagleg leiar. Frivillegsentralen i Gloppen har to 50 % stillingar, og den eine av dei er ledig.

Vi søkjer ein positiv og initiativrik person, med evne til å arbeide både sjølvstendig og i samarbeid med andre.

Søknadsfrist er 7. november 2014.

Publisert 09.10.2014
Yebo

Fire korps held rytmisk fest med Jan Magne Førde!

Med Hyen skulekorps, Breim skulekorps, Sandane skulekorps og Gloppen janitsjar

 

Kultursalen i Trivselshagen Søndag 9. november kl 18.00

Publisert 08.09.2014
Julelatter - Terje Sporsem mfl

Laurdag 29. november vert det julelatter i Trivselshagen, denne gongen med heile 4 komikarar.
Terje Sporsem
Janne Rønningen
Henrik Overaa Bjørnson
Henrik Fladseth


Gle deg til ein latterfull kveld!

   
GloppenNo - klikk deg vidare Aktivitetskalendar - kva skjer?Gloppen kommune si heimesideTrivselshagen.no

Dagens bilete

Fotograf: Edvin-A Hugvik
Utsyn mot Sørstranda
Edvin-A Hugvik

Touristinformation

Turistinfo norsk/engelsk/tysk NorskEnglishDeutsch

Kontaktinformasjon

Redaksjon: Gloppen kommune
E-post : jan.kare.fure@gloppen.kommune.no

Levert av ACOS AS
padlock padlock