Kulturminneplan for Gloppen kommune

Vi er glade for å kunne presentere kulturminner i Gloppen i ei kartløysing.
Dette gjere planen lettare tilgjengeleg for kommunen sine innbyggjarar, eigarar av kulturminne og dei som vil bruke planen i formidlingssamanheng som t.d skule, reiseliv, lag og organisasjonar.
Sjølve planen finn du på Gloppen kommune si heimeside. (Direkte link til planen)

Om du lurar på korleis det er gjort utval av kulturminne, så finn du dette i kap 1.4 i planen. Har du spørsmål eller innspel så ta gjerne kontakt på epost.
Har du betre bilde av kulturminne som er omtalt, og som du vil dele med oss, så tek vi gjerne i mot dette.

Utarbeida av: Gloppen kommune

Kartverket Kart
OSM Kart